консултант

Консултант – много работа….. и пак работа

Да си консултант е преди всичко огромна отговорност. И много, много работа! В тълковния речник думата консултант има следното значение:

„Специалист в някоя област, който дава съвет или мнение като специалист“.

Може би погледнато отстрани да бъдеш консултант изглежда лесно, забавно и даващо свобода занимание. Истината обаче е, че консултантите са хора с много практически опит, образование, високо ниво на емоционална интелигентност и непрекъснато развиващи се личности в сферата, в която работят.

„Човек не се ражда консултант и само образование не е достатъчно, за да бъде един човек добър в това“

Сферата на хотелиерството и ресторантьорството е сектор, в който динамиката, човешкият фактор и непрестанно променящите се нужди на Гости и Клиенти изисква гъвкавост, адаптивност,  изградена финансова стратегия, както и ясно очертана посока на развитие. Заетите в този сектор знаят, че ако днес водещият фактор е един, то той не е константа и след една година вече определящият фактор за успех ще бъде друг. За тази цел е важно взаимодействието с консултанти и тяхната намеса в оперативната и стратегическа работа в един обект.

Стратегическото развитие за един хотел и  ресторант е процес и този процес изисква време. Има много „подводни камъни“ и хиляди малки детайли от практиката, които ако не се вземат предвид от самото начало ще доведат до лоши финансови резултати и дори до фалити. Голям късмет обаче е,че всеки човек желаещ да се занимава и да управлява ресторант или хотел може да се научи на това ако се допита до консултанти, които да начертаят пътя, който предстои. Процесът не е лесен. Отнема време и се изисква най-вече отдаденост, но ползите, за един собственик от такова бизнес взаимодействие, както в личен план, така и за самата организация си струват усилието и надминават многократно първоначалните очаквания!

Скритата движеща сила зад отличните резултати

Когато теорията и практиката се сблъскат  на помощ идват мнението и съветите на консултантите. „Но, разбира се“ и  „Ама аз това вече го знам“ са чести реакции, които консултантите чуват от собствениците и управители на обекти. Такъв тип реакцията обаче е следствие от проблем, който консултантите решават на място и за кратко време, което пък не е било направено от другата страна до този момент.

Важно е точните познания и умения от практиката да бъдат прилагани на време. Нито по-късно, нито по-рано. Мислим си, че точно това решение го знаем, но не сме го приложили, което от своя страна води до загуби, недоволни клиенти и трудности в работния процес. Последната брънка от веригата е резултатът: печалба или загуба.

Стабилната корпоративна структура и добър работен климат в един обект не са даденост! Те се създават, направляват, променят и са причината един обект да работи добре или не. Напрегнатите, работещи в постоянен стрес и без установени работни стандарти служители могат да са много продуктивни в краткосрочен план, което обаче не продължава дълго време.

Кога една организация е успешна? Ами, когато ръководителят води умело своя екип. Неговите/нейните умения, поведение, настроение са мощна движеща сила за успеха на един бизнес. В очите на своите служители ръководителят трябва да има репутация на лидер, професионални умения и познания. Често на управленски позиции се назначават хора с липса на професионални умения, като една от основните причини за това е същата такава липса и познания от страна на назначаващите ги. консултант

Правилните въпроси – На точния човек!

За да ги зададем обаче трябва да сме запознати с практиката и предизвикателствата в сферата. И тук е редно да се намеси консултантът. В ролята си на неутрална страна, консултантът ще направи реална преценка колко подходящ е кандидатът за търсената позиция. Освен чисто практическите въпроси добрите консултанти „виждат“ много по – далеч от настоящия момент, като знаят, че за постигането на финансовите резултати заложени от собственика в краткосрочен и дългосрочен план е не по-малко важен и характерът, както и емоционалната интелигентност на кандидата. Само защото конкретен кандидат се откроява, не означава,че всъщност той/тя ще ръководи успешно екипа си и бизнеса.

Няма начин! Има начин!

Професионално подхождащите консултанти знаят, че в хотелиерството и ресторантьорството има начини,/работни стандарти/ които са като „кислорода“ за постигане на финансовите цели в обекта. Няма начин е отговор произхождащ от липса на стратегия, липса на цели и време за постигането им, объркани и неефективни служители, направена „лоша“ преценка от страна на управители и собственици. Консултантът знае, че за всеки проблем има решение. А как го знае? От опита, многото работа и прекараното време в различни по тип, вид и локация обекти.

Взаимоотношенията между Консултант и Клиент са двустранен процес

В зависимост от мащабите на бизнеса, собственикът му сам трябва да прецени до колко и в какъв мащаб ще са му необходими услугите на Консултанти. Ако все пак никога преди това не е имал/а досег до такъв тип бизнес и съответно не може сам/а да прецени мащабите, следва да изложи своите виждания пред Консултанта и да се вземе решение на база професионалните практики в сферата.

 Работата в екип събран по успешен начин с подходящите хора е основната причина за един бизнес да постигне успех или не. Нека не забравяме, че има безброй начини една компания да загуби пари, ако процесите, които следва не са подходящите.

В заключение можем да кажем, че дори и да не сме професионалисти в ресторантьорството и хотелиерството, то ще бъдем много по-успешни ако се доверим на професионалист, който да ни консултира в процесите.

 

 Екипът на „D&L Management“