Аутсорсинг на Хотелски Услуги и Консултиране на хотели?

Какви са отговорностите на една Хотелска Консултантска компания?

Във времена на пандемия, макар и отминаваща според някои специалисти, хотелската индустрия претърпява промяна.
Промяна, която налага нов подход към Гостите, както и към служителите, работещи тази толкова сърцата професия. Поради това, за да се оптимизират разходите, така че да не се пренебрегват важните неща за сметка на качеството, нека си отговорим на въпроса, какво точно е Аутсорсинг на хотелска услуга и какви са ползите за хотела от работа с външна компания.

Несъмнено една най-отговорните задачи на такава външна консултантска компания е даването на професионални съвети на инвеститорите и/или хотелиери тепърва навлизащи на пазара, като в същото време подпомагат, работещи хотели да представят себе си и услугите си максимално добре.

Най-важната съставка на една фантастична консултантска услуга е съвкупността от дългогодишен опит пряко свързан както с хотелиерска дейност, така и с бизнеса като цяло. Опит свързан пряко с хотели, така и с различни аспекти на бизнес средата: от човешки ресурс, през кетъринг, недвижими имоти, технологии и др.

Как да сме спокойни и сигурни, че за нашия бизнес работи професионален консултант?

От съществено значение е придобитата учебна квалификация на консултанта. Човек с добро образование е предпоставка за постигане на желаните от нас резултати за нашата компания. Професионалист, който да ни помогне да се превърнем в проспериращ бизнес, умеещ да взима по-ефективни решения в точното време и по правилния начин.

Изборът нашият бизнес да работи с Аутсорсинг компания специализирана в консултиране на хотели и ресторанти, не трябва да се счита за ненужен разход или като крайна мярка, когато ситуацията вече е извън контрол.
Факт е, че не е лесно да се прибегне до услугите на напълно непознати хора, но понякога всичко, което е необходимо, за да може един хотел или ресторант да се превърне в изключително успешен, е желанието на управляващите го да покажат готовност да променят структурата му и да  се доверят на външен консултант-професионалист, който да  помогне за постигането на този успех.

Защо е ефективно да работим с компания за консултиране на хотели?

Част от основните ползи за един бизнес от работата съвместно с хотелска консултантска компания са:

 • Някои хотели имат затруднения дори след известно време на пазара да определят ясно своята организация и цели. Често проблемите се появяват един след друг, припокриващи се и не оставящи място на бизнеса да изпълнява целите си. Аутсорсинг компания с опит придобит от консултиране на хотели, хотелската и ресторантьорската ниша обикновено има множество професионални контакти и е способна да идентифицира силните страни на обекта, да се възползва от възможностите, които могат да възникнат в него и да гарантира, че ресурсите се използват оптимално. В частност те имат и пълен набор услуги, което означава, че могат да предложат огромен избор от създаване на уебсайт до подкрепа и идеи за интериорен дизайн!
 • Значението на Детайлите! Понякога не знаем нашите слабости. Тайната на успеха обаче може да бъде открита в знанията, идващи от реалния свят и практическия опит. Консултантът може да използва този опит и да го приложи в полза на вашия хотел и/ли ресторант.
 • Нови възможности, така трябва да мислим за консултантите, защото те са работили съвместно с много и различни компании в различни страни и имат многобройни връзки от различни пазарни сегменти. Това е чудесно средство за придобиване на нови контакти и възможности. Подобно на това как един добре оптимизиран уебсайт „отваря“ нови възможности за собственика на бизнеса, така консултантът може да бъде просто един ключ, отварящ нови врати и свързващ вас и бизнеса с нови светове.
 • Доказани /във времето/ решения. В повечето случаи изглежда, че всеки проблем възникващ в един хотел или ресторант е нов и уникален, така че съответно ще изисква много дълго време, за да бъде решен.  При такива ситуации е много вероятно един опитен консултант вече да се е занимавал с подобен проблем и следователно да може да разреши проблема, използвайки ефективни и простички методи в кратки срокове.
 • Посредник или преведено от английски език facilitator е човек, подпомагащ група хора да работят по – добре заедно, да разбират общите цели и да планират как да ги постигнат. Посредникът остава „неутрален“, което означава, че не взима страна в процеса. Това е ролята на Консултанта! За съжаление е често срещано, особено за хотели/ресторанти, които се управляват като семеен бизнес да има между личностни конфликти, които да пречат на бизнеса да бъде успешен. Такъв тип конфликти рядко се решават без намесата на външно мнение, чието мнение да се зачита, като се има предвид, че това мнение е неутрално.

Моят бизнес има ли нужда от Хотелски консултант?

Двата най-често срещани „сценарии“, в които намесата на консултант е необходима са за Хора или компании, които тепърва искат да навлязат в хотелската индустрия, но нямат професионален опит и/или Функциониращи вече хотели и/или ресторанти;

И при двата сценария има специфики, но ако може накратко да се обобщи важат следните неща. При сценарий 1 консултантът предоставя информация за:

 1. Прогнозиране на рентабилността на хотела;
 2. Намиране на правилната концепция за хотела;
 3. Разработване на решения за различни ситуации;
 4. Определяне на целеви политики и групи;
 5. Разработване на бизнес план;
 6. Стартиране на проекта;

При сценарий 2 консултантът предоставя и посочва мерките и стъпките необходими за оптимизиране на оперативните резултати, без да губи фокус, като целта е повишаване нивата на рентабилност в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план чрез:

 1. Създаване и прилагане на план за продажби;
 2. Създаване и прилагане на план за управление на приходи/разходи;
 3. Развитие на оперативната посока на обекта относно качество на услугите;
 4. Подобряване на имиджа и репутацията на хотела;
 5. Обучения на мениджмънт и служители;

В заключение може да се каже, че работата с професионален хотелски консултант носи само позитиви и може да предотврати много проблеми/финансови загуби/. Ролята на такава компания е да усети ситуацията и да направи предварително проучване по време на първоначалните срещи със собственици и мениджмънт в обекта за „състоянието“на му.

В световен мащаб в топ 7 влизат Хотелски консултантски компании като Grant Thornton с офиси в повече от 50 държави, Horwath HTL – Globalедин от световните лидери в консултирането на клиенти с бизнес в хотелиерството, пътувания и туризъм, управляващ 45 офиса в 36 страни и  част от „Crowe Global Network.

Продължаваме с PwC– една от най-добрите компании/Швейцария/ за мениджмънт и консултиране в хотелиерството с клиенти в над 60 страни.

Coyle Hospitality Consulting“  е една от топ компаниите в Щатите за консултиране в хотелиерството. Почти няма хотел, който да не е бил или да е техен клиент.

ISHC-Global“ – Международната организация на консултантите по хотелиерство е събрала водещи консултанти от цял свят като е водещ „източник“ за предоставяне на експертиза в областта на хотелиерството.

За консултиране на бутикови и луксозни хотели на първо място са Garret Hotel Consultants– САЩ, а пък в далечната 1927г. е основана компанията PFK Hotel Experts“ като това я прави най-старата хотелска консултантска компания в света.

Наличието на хотелски  консултант е „гигантски скок“ към постигане и дори надминаване на заложените цели и винаги е добро начало или пък необходимото продължение за всеки хотелски бизнес