подбор на персонал

Подбор на персонал – защо е толкова важен за успеха на всеки хотел?

Всеки собственик на бизнес, който веднъж или повече пъти се е сблъсквал с процеса при подбор на персонал знае, че това е дълъг, отговорен и не винаги водещ до мечтаните резултати процес. Като собственици на бизнес искаме „лицата“ на нашите служители да ни представят в най- добрата светлина.

В нашите представи служителите ни са отговорни, работят много, екипни играчи са и винаги са готови да надминат очакванията на Гостите…Но, както казахме това често си остава само в нашите представи…

А защо?… Къде грешим? Какво да подобрим и как да сме сигурни, че сме направили правилния избор на един служител?

В процеса по подбор на персонал ние сами решаваме с колко, с кого и как да „запълним нашата пазарска количка“.

Нашата пазарска количка е нашият бизнес и изборите, които ние като собственици правим са наша отговорност и приоритет.

Важно е да сме наясно с изискванията си и да сме конкретни и точни по време на събеседванията с всеки кандидат. Колкото по – откровени сме, толкова по-лесно ще се случат нещата.

Всеки кандидат идва с добри намерения при нас и има интерес към нашия бизнес. От там нататък от нас самите зависи в каква светлина ще представим компанията.

Изключително важно е отношението ни като собственици към кандидатите да бъде като към бизнес партньори. Те трябва още от самото начало да усетят, че ние искаме те да бъдат част от нашия бизнес и причината за успеха му.

Целият процес на подбор на персонал отнема време и изисква отдаденост, точна професионална експертиза и обратна връзка. За целта се доверяваме на услугите на лицензирани професионалисти, които умело успяват да филтрират „подходящите“ за нас кандидати, като по този начин спестяват много време, усилия и минимизират грешните избори, които бихме могли да допуснем ако сами се заемем с подбора.

Подбор на персонал от консултант

Лицензираните фирми в България притежават не само експертизата, но също и са регистрирани като такива от
Министерството на Труда и Социалната Политика с притежанието на съответното удостоверение за извършване на такава дейност.

Избирайки такава лицензирана фирма, трябва да сме сигурни, че експертизата на консултантите в нея отговаря на нашите изисквания и търсене.

Няма как да се постигне желания ефект ако в такава компания всички консултанти имат финансов профил, а пък ние сме хотел или ресторант и търсим човек за позицията на Главен готвач, например? Най-малкото, защото точните въпроси и съответно отговори няма да бъдат нито зададени, нито пък получени.

При наличието на консултанти с практически опит от съответната позиция, за която се провежда интервю шансът да се открие „точния“ кандидат нараства значително. Само консултант с такъв или много близък профил може да е запознат със спецификите на длъжността, предизвикателствата, натовареността и т.н.

По време на провеждане на едно интервю освен чисто професионалните умения, които една автобиография представя, се „виждат“ и други качества не по – малко важни за успешното внедряване на един кандидат в една компания. Така наречените „меки умения“ – комбинация от социални и комуникационни умения, черти на характера и личността, нагласи, кариерни качества, нива на социална и емоционална интелигентност, даващи възможност на един човек да се ориентира добре на новото работно място, да работи добре с колегите си и да постига заложените цели.

Избирайки да се доверим на фирма притежаваща лиценз за подбор на персонал и съответната експертиза, ние ще очакваме от нея няколко неща:

  • Изготвяне на обявите и изискванията за търсените позиции на съответния език;
  • Първоначален подбор по документи/ автобиография/ на получените кандидатури;
  • Насрещна „проверка“ с доказани професионалисти в сферата за достоверността на представения от кандидатите професионален опит и/или препоръки;
  • Провеждане на първо интервю с кандидатите и изготвяне на профил;
  • Предоставяне на преминалите първи етап кандидати на собственика на обекта и провеждане на беседване;
  • Организиране на второ интервю в присъствието/по избор/ на собственика и определяне на финансовите рамки и работни условия с кандидатите;
  • Изготвяне на официална финална оферта за избрания кандидат и изпращането на същата към кандидата;
  • Информиране по имейл на кандидатите, които не са били одобрени, както на първи етап, така и след втори етап на подбора;

„Ди енд Ел Мениджмънт ООД“ притежава лиценз за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа с Удостоверение № 3128/12.02.2021 , издадено от Агенция по заетостта на Република България