Работни стандарти

Работни Стандарти /SOP’s/

Работни Стандарти и защо са необходими за всеки хотел и ресторант?

Работните стандарти се състоят от ясно документирани процедури, чек листа както и снимки указващи детайлите, които са лесни за следване от служителите и намаляват в значителна степен вероятността от допускане на грешки. Следвайки работни стандарти Ръководителите на отдели имат база, въз основа на която да коригират и подобряват представянето на служителите си във всеки един момент. Ефективните стандарти са подробни, ясно описани и се основават на добрите
професионални практики. Следвайки работен стандарт служителите предоставят услуга с постоянно високо и професионално качество.

Работните стандарти са „Гръбнакът“ на правилно функциониращия хотел.

Липсата на стандарти води до хаос и лошо представящи се служители, които са демотивирани на работното си място, а работата им е далеч под необходимото.Служители работещи следвайки утвърдени стандарти, знаят точно какво се очаква от тях и могат да планират работата си така, че да постигат целите си ефективно.

Когато всички служители следват еднакви стандарти, е лесно да бъдат оценени справедливо и постиженията им да бъдат наградени. Респективно служители, които не се справят – да бъдат допълнително обучени.

Всеки оперативен отдел в хотела трябва да има Работни стандарти, които периодично да бъдат анализирани от Ръководството и ако е необходимо актуализирани. Всеки нов служител трябва да преминава освен през Въвеждащо обучение, запознаващо го с целите, историята и ценностите на хотела, също и през Теоретично и Практическо обучение, базирано на описаното в работните стандарти.

Работни Стандарти /SOP's/

Работата по утвърдени Работни стандарти показва „Професионализъм“ и винаги дава положителни финансови резултати, мотивирани служители и щастливи гости.

В случай, че имате въпроси или нужда от  професионално изработване на Стандарти и процедури за работа, съобразени със спецификата на вашия обект, нашия екип с радост би ви помогнал в създаването им. Също така бихме могли ги имплементираме чрез обучение на служителите в хотела.  За контакти и запитвания може да използвате нашата форма за запитвания.

От тук можете да изтеглите нашия бюлетин.