туризъм 2022

Устойчив Туризъм 2022

Мисия с Цел…

Устойчив туризъм (превод от английски език Sustainable tourism) е туризъм, поемащ пълна отговорност за настоящите и бъдещите икономически, социални и екологични въздействия от начина на работа, отговаряйки на нуждите на Гостите, околната среда и общността.

Прилагането на устойчиво развитие в туризма е приложимо за всички видове туризъм, всички дестинации, включително масовия туризъм и нишовите видове туризъм. Устойчивите принципи обхващат природните дадености, икономическите аспекти и социално-културните специфики. А, за да бъде гарантирана устойчивост в дългосрочен аспект, трябва да се намери подходящият баланс между трите специфики.

Постигането и прилагането на устойчив подход е непрекъснат и постоянен процес. Процес, изискващ наблюдение и въвеждане на превантивни или коригиращи мерки, когато такива се налагат.

Какви стъпки включва устойчивото развитие в туризма? 

 1.  Оптимално, но рационално използване на природните ресурси;
 2.  Опазване на природното наследство и биоразнообразието;
 3.  Опазване и съхраняване на социално-кулутурното наследство и автентичност;
 4.  Подпомагане и допринасяне за междукултурното разбирателство и толеранстност в общностите;
 5.  Предоставяне на социално-икономически ползи за всички участници в процеса на предоставяне на услугата;
 6.  Подпомагане на заетостта и предоставяне на възможности за доходи, социални услуги в общностите;
 7.  Работа в посока намаляване нивата не бедност;

От голямо значение в посока устойчив туризъм е също така поддържането на високо ниво на удовлетвореност в Гостите/туристите, както и осигуряването на преживявания, които да обогатяват туристите. Такъв тип преживявания спомагат за изграждане на интерес към усточивостта и промотират добрите практики.

Sustainability

Защо Устойчивият Туризъм е бъдещето?

Според проучването на Booking, 2019 Sustainable Travel Report, 71% от туристите считат, че трябва да се предлагат много повече устойчиви опции в местата за настаняване, по време на екскурзии и пътувания.  От друга страна, 52% от туристите искат да участват и да се стремят към по-устойчиво“поведение по време на пътуванията.

Глобалната организацията „Clean the World“, например се фокусира върху рециклирането на тоалетните принадлежности използвани в хотелите, като например наполовина използваните сапуни и еднократните пластмасови бутилки, като ги рециклира, дава им втори живот и те достигат до общности в нужда. Според тяхно проучване над 2 милиона частично използвани сапуна дневно, биват изхвърляни в САЩ.

В България, част от тази глобална организация e и Кемпински хотел Гранд Арена, Банско, отличен със „Сребърен“ сертификат от „Earth Check“ за 2020г, за своя принос към намаляване на отпечатъка върху околната среда, посредством устойчив туризъм. „Earth Check“ е водеща световна, научна организация за сертифициране и консултиране в туризма, акредитирана като такава от GSTC – Global Sustainable Tourism Council.

environment

Важността на това един хотел да прилага устойчив подход в управлението си е от голямо значение, не само защото това спестява средства и излишни разходи.  Няколко стъпки за това, как може да направим нашия хотел „устойчив“ са:

 1.  Използвайте и рециклирайте – един от най-лесните начини да започнем е да планираме възможността да използваме рециклируеми продукти. Гостите ще бъдат доволни от това и ще подкрепят такива инициативи;
 2.  Пестете вода и ресурси – подходът за по-рядка смяна на спалното бельо и хавлиените кърпи показва на Гостите, че се хотелът се отнася сериозно към пестенето на вода и енергия; 
 3.  Обучения на служителите – внедряването на устойчивите принципи в един хотел и тяхното регулярно прилагане зависят изцяло от усведомеността и подготовката на хората, които работят в обекта; 
 4.  Работете с бизнес партньори и доставчици, които прилагат устойчив подход –  продуктите, които използвате в хотела оказват пряко влияние върху околната среда  – от закупуването на продукти от местни производители и ферми до това как и колко често се пере спалното бельо.

Устойчиви Тенденции 2022 в Туризма

Все повече от пътуващите правят своя избор спрямо устойчивите практики използвани в един хотел или прилагани в една дестинация. Все повече гости резервират своите почивки през туроператори с устойчив бизнес подход, ангажирани с опазването на планетата, което прави Устойчивостта един от основните приоритети за индустрията за 2022г.

Какво, как и кое да приложим, за да следваме тенденциите?

 1.  Намаляване на употребата на пластмасови изделия;
 2. Намаляване и ограничаване до минимум на разхищаването на храна; 
 3. Насърчаване на „здравословната“ среда ( green hospitality) в хотела, така и извън него;
 4. Холистичен подход и услуги, с фокус превантивната грижа за здравето;

Устойчивият туризъм е преди всичко начин на мислене, един съзнателен избор да пътуваш и да почиваш  различно

world

 

D and L Management Ltd 

м. Януари, 2022