Консултиране на Хотели и Ресторанти

Част от нашите услуги

  • Прилагане на системата "Таен Клиент" – с цел оценка на текущото състояние на услугата и удовлетвореността на Гостите;
  • Мениджърско Обучение;
  • Провеждане на индивидуални обучения на място за Оперативния персонал – Изготвяне на „Action Plan” и SOP’s с цел подобряване на ежедневните процеси на работа и поддържане на качеството;
  • Внедряване на Оперативни стандарти и процедури;
  • Поддръжка на Онлайн Каналите за обратна връзка, Анализ и Изготвяне на доклад;
  • Асистиране при подбор на персонал;
  • Изготвяне на Маркетингов план за развитие;
  • Консултация за Новооткриващи се обекти – Хотели и Ресторанти;
  • Консултация на Ресторанти – Изготвяне на Менюта, Винен Лист, Тейстинг на менюта и др.