Lyuba Misheva

Управление на Къщи за Гости

Управление и Развитие на Къщи за Гости

Управление на Къщи за Гости Ако искате да управлявате успешно своята Къща за Гости и да превърнете това в печеливш, дългосрочен и успешен бизнес, то трябва да притежавате доста обширен набор от умения! Цялостното преживяване за хората, отсядащи в Къщи за Гости е с основен фокус върху персоналното отношение, индивидуалния подход и възможността да „чувстват…

>>> Пълен текст …

Управление и Развитие на Къщи за Гости Read More »

persona

Типове Гости или Hotel Guest Persona

Кои са нашите типове гости? Всички сме чували за Buyer Persona. Но, какво знаем за Hotel Guest Persona и защо е много важнo да сме идентифицирали нашата ? Знаейки, кого искаме да таргетираме ще ни бъде много по-лесно да изготвим маркетинговата си стратегия, дистрибуционната и дори стратегията за управление на приходите. (revenue management strategy). Всеки

Типове Гости или Hotel Guest Persona Read More »

туризъм 2022

Устойчив Туризъм 2022

Мисия с Цел… Устойчив туризъм (превод от английски език Sustainable tourism) е туризъм, поемащ пълна отговорност за настоящите и бъдещите икономически, социални и екологични въздействия от начина на работа, отговаряйки на нуждите на Гостите, околната среда и общността. Прилагането на устойчиво развитие в туризма е приложимо за всички видове туризъм, всички дестинации, включително масовия туризъм

Устойчив Туризъм 2022 Read More »

Аутсорсинг на Хотелски Услуги и Консултиране на хотели?

Какви са отговорностите на една Хотелска Консултантска компания? Във времена на пандемия, макар и отминаваща според някои специалисти, хотелската индустрия претърпява промяна. Промяна, която налага нов подход към Гостите, както и към служителите, работещи тази толкова сърцата професия. Поради това, за да се оптимизират разходите, така че да не се пренебрегват важните неща за сметка

Аутсорсинг на Хотелски Услуги и Консултиране на хотели? Read More »

Въвеждащо обучение и Работен график на хотелски служители

Що е то „Въвеждащо Обучение“ и защо е от съществено значение? Ако в други браншове въвеждащото обучение е важно, в сферата на хотелиерството и ресторантьорството е ключово за всеки новопостъпил служител. Липсата или наличието на такъв тип обучение е определящо за професионалното представяне на служителите в дългосрочен план. Първото Впечатление Първото впечатление на служителите за

Въвеждащо обучение и Работен график на хотелски служители Read More »